Nasza parafia

Chrzest

Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie, z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.

 1. Rodzice, decydując się na chrzest dziecka proszą o świętość dla niego. Zobowiązują się wobec Boga i Kościoła do wychowania dziecka, przez katechezę i przykład życia, na prawdziwego katolika.
 2. Chrzest należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną uroczystością. Trzeba przedstawić Wyciąg Aktu Urodzenia dziecka z USC.
 3. Parafia, w której zgłaszamy chrzest dziecka jest parafią zamieszkania (nie zameldowania) rodziców dziecka. Jeżeli chrzest dziecka ma być w innej parafii, niż parafia zamieszkania rodziców, konieczne jest pozwolenie ks. proboszcza z parafii, na której terenie mieszkają rodzice dziecka.
 4. Przynajmniej jedno z imion nadawanych dziecku powinno być imieniem Świętego, który będzie jego Patronem.
 5. Chrzestnymi powinni być praktykujący katolicy, którzy:
  • ukończyli 16 lat,
  • przyjęli Sakrament Bierzmowania,
  • nie mają przeszkód do przyjmowania sakramentów świętych (nie mogą więc pełnić tej roli osoby żyjące np. w małżeństwie niesakramentalnym).
 6. Chrzestni mieszkający poza parafią chrztu dziecka mają obowiązek przedstawić zgodę swojego ks. Proboszcza na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych…