Nasza parafia

Bierzmowanie

Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa.

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania:

 • osobista prośba kandydata o przygotowanie do Sakramentu,
 • dostarczenie metryki chrztu św. (dotyczy młodzieży, która otrzymała chrzest poza naszą parafią),
 • regularny udział w spotkaniach formacyjnych i właściwe zachowanie,
 • uczestnictwo w Mszy św. niedzielnej i świątecznej,
 • comiesięczna spowiedź,
 • pozytywna opinia katechety i księdza prowadzącego,
 • zdany egzamin końcowy.
  Wymagania stawiane świadkom Bierzmowania:
 • w pierwszej kolejności świadkiem Bierzmowania powinien być ktoś z rodziców chrzestnych (wtedy jaśniej widać związek Chrztu z Bierzmowaniem),
 • jeśli chrzestni nie mogą podjąć się tego zadania, ich rolę pełnią najbliżsi członkowie rodziny: ciocia, wujek,
 • może nim być katolik bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z wiarą.