Duszpasterze

Poznaj duszpasterzy, którzy pracują, pracowali lub pochodzą z naszej parafii.

Duszpasterze pracujący w naszej parafii

Proboszcz

Ks. Tomasz Kowalski

Ks. Tomasz urodzony 1974 roku świecenia przyjął w 1995 roku.

W parafii od 2021 r.

Wikariusz

ks. Wacław Nowak

ks. Wacław urodzony w 1980 roku. Świecenia kapłańskie przyjął w 2007 roku.

W parafii od 2020 r.

Duszpasterze, którzy pracowali w naszej parafii

Proboszcz

ks. Marek Markowski

Ks. Tomasz urodzony 1965 roku świecenia przyjął w 1992 roku.

W parafii od 2010 r. do 2021 r.

Duszpasterze pochądzący z naszej parafii

Rodak

ks. Michał Michałowicz

Ks. Tomasz urodzony 1986 roku świecenia przyjął w 2012 roku.