Nasza parafia

Eucharystia

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.

W Eucharystii – jak naucza Sobór Watykański II (1963-1965) – «zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez ciało swoje ożywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom.