Nasza parafia

Małżeństwo

Małżeństwo chrześcijańskie jest skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła.

Kandydaci do Sakramentu Małżeństwa zgłaszają się trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w parafii faktycznego zamieszkania (nie zameldowania) narzeczonego lub narzeczonej. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza parafią zamieszkania jednej ze stron konieczne jest pozwolenie ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej.

Kandydaci do małżeństwa mają obowiązek uczestniczyć w katechezach przedmałżeńskich i katechezie przedślubnej.

Na przygotowanie bezpośrednie do przyjęcia sakramentu małżeństwa w Diecezji Rzeszowskiej składają się 3 katechezy przedślubne i 3 spotkania w Poradni Rodzinnej.

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE w naszej parafii rozpoczynamy w I wtorek grudnia.

PORADNIA RODZINNA przy naszej parafii jest dostępna dla narzeczonych w I i III środę miesiąca.

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa:

  • metryka chrztu ze świeżą datą (nie starszą niż 6 miesięcy),
  • świadectwo Bierzmowania,
  • świadectwa katechizacji z ostatniej klasy Gimnazjum i szkoły średniej,
  • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej,
  • potwierdzenie katechez przedślubnych i spotkań w Poradni Rodzinnej.