Nasza parafia

Kapłaństwo

Ten sakrament przygotowuje prezbiterów "do najszerszej i powszechnej misji zbawienia".

Do kapłaństwa przygotowują się kandydaci, którzy chcą dobrowolnie odpowiedzieć na wewnętrzne wezwanie do głoszenia Chrystusa. Kapłani pełnią posługę nie swoją, ale Chrystusową mocą, stając się tak jak On, narzędziem zbawienia i odkupienia ludzi. Moc Chrystusa to krzyż. Kapłan musi ten krzyż podejmować na co dzień.

Kandydaci powinni wcześniej (tj. do 26 czerwca) złożyć w Rektoracie WSD w Rzeszowie (ul. Witolda 11 a) następujące dokumenty:

  • podanie i życiorys,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • świadectwo chrztu i bierzmowania,
  • opinie księdza proboszcza oraz katechety szkoły średniej,
  • świadectwo lekarskie o stanie zdrowia,
  • 4 fotografie,
  • świadectwo dojrzałości (można je dostarczyć w późniejszym czasie,
  • po otrzymaniu w szkole).

Podstawą przyjęcia do Seminarium są wyniki z egzaminu pisemnego z literatury polskiej, ustnego z wiedzy religijnej, średnia ocen ze świadectwa dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna.